IWCQ 2016: Saigon Jokers thất bại cay đắng trước Lee Sin của Rampage - Ngày 1