LMHT: Những huyền thoại đường trên Hàn Quốc giờ nơi đâu ?
LMHT: Hồ sơ tuyển thủ - 'Thần chim' Froggen