MU Strongest: Viết tiếp một huyền thoại
MU Legend lùi ra mắt Open Beta đến tháng 11