Lại dụ mua tiền điện tử

Lại dụ mua tiền điện tử

05:42 22/09/2015 0

Sau Bitcoin, Onecoin, loại tiền điện tử Gemcoin cũng đang được nhiều người dụ dẫn các nhà đầu tư bỏ tiền mua, dù đây là giao dịch bất hợp pháp, có thể bị xử lý hình sự.