Gia đình vợ

Trà Vinh: Nhớ lại mâu thuẫn cũ, tưới xăng định giết chết 8 người gia đình vợ

Trà Vinh: Nhớ lại mâu thuẫn cũ, tưới xăng định giết chết 8 người gia đình vợ

Sau khi ly thân, nhớ lại mâu thuẫn cũ, người đàn ông ở Trà Vinh tưới xăng đốt nhà định giết chết 8 người trong gia đình vợ nhưng may mắn cả 8 người đều thoát nạn.

Top