Giá USD ngày 27.5.2020

Giá USD ngày 27.5.2020: ngân hàng trong nước tăng ngược chiều thế giới

Giá USD ngày 27.5.2020: ngân hàng trong nước tăng ngược chiều thế giới

Giá USD ngày 27.5 trong nước tăng nhẹ dù thế giới tiếp tục đi xuống khi nhà đầu tư rót tiền nhiều hơn vào các tài sản rủi ro.

Top