giải biếm họa Báo chí

Biếm họa tìm cách thể hiện mới

Biếm họa tìm cách thể hiện mới

Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần 3 mang tên Rồng tre của Báo Thể thao & Văn hóa nhận được 400 tác phẩm của gần 100 tác giả.

Top