Giải ngân hơn 29.200 tỉ đồng gói hỗ trợ nhà ở

0 Thanh Niên

Ngày 22.12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin 19 NH đã giải ngân 29.239 tỉ đồng trong gói 30.000 tỉ đồng của chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở.

Giải ngân hơn 29.200 tỉ đồng gói hỗ trợ nhà ở

Trong đó, các NH đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng cá nhân có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua và thuê nhà ở thương mại chuyển đổi công năng, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà ở là 23.845 tỉ đồng, đạt 92,5% cam kết cho vay (25.789 tỉ đồng) và dư nợ đạt 20.650 tỉ đồng. Đối với khách hàng doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, các NH đã giải ngân 5.395 tỉ đồng. Từ ngày 1.6, NH đã dừng giải ngân bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với nhóm khách hàng này và dư nợ hiện nay của nhóm này đạt 3.516 tỉ đồng. Dự kiến đến thời điểm kết thúc chương trình vào ngày 31.12, các NH sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm