giải pháp công nghệ y tế

Siemens Healthineers hợp tác Bệnh viện Thống Nhất phát triển giải pháp công nghệ y tế

Siemens Healthineers hợp tác Bệnh viện Thống Nhất phát triển giải pháp công nghệ y tế

Ngày 25.2, Siemens Healthineers và Bệnh viện Thống Nhất chính thức ký hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu mang đến các giải pháp công nghệ y tế tiên tiến để phát triển trung tâm kỹ thuật cao.

Top