Giải pháp Smart City

Rạng Đông đồng hành phát triển giải pháp chiếu sáng thông minh cho đô thị

Rạng Đông đồng hành phát triển giải pháp chiếu sáng thông minh cho đô thị

Hưởng ứng đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhiều địa phương quyết tâm nâng cấp hạng mục chiếu sáng đường phố.

Top