Giải thưởng IAPQA

Busadco nhận giải nhì giải thưởng IAPQA

Busadco nhận giải nhì giải thưởng IAPQA

Công ty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Busadco) vừa đoạt giải nhì về chất lượng dịch vụ lớn (dịch vụ hoạt động công ích và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ) thuộc giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (IAPQA).

Top