giáo dục quốc dân

Ba “Hội” kiến nghị về phân luồng học sinh, sinh viên

Ba “Hội” kiến nghị về phân luồng học sinh, sinh viên

(TNO) Ba tổ chức gồm Hiệp hội các trường ĐH-CĐ, Hội Khuyến học và Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam vừa gửi Chính phủ kiến nghị về cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và cơ chế phân luồng học sinh, sinh viên.

Top