4 trường ĐH đầu tiên tham gia kiểm định quốc tế
Từ ngày 27.2 - 3.3, Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục ĐH Pháp (HCERES) sẽ thực hiện đánh giá và kiểm định 4 trường, gồm: Bách khoa Hà Nội, Xây dựng, Bách khoa Đà Nẵng và Bách khoa TP.HCM. 
Đây là các trường ĐH đầu tiên ở VN được kiểm định bởi một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục châu Âu.
Việc mời HCERES kiểm định 4 trường ĐH trên là do Bộ GD-ĐT chủ trì. Tháng 4.2016, đoàn chuyên gia HCERES tại VN đã khảo sát sơ bộ và kết luận cả 4 trường đủ điều kiện để tiến hành công tác kiểm định, đồng thời hướng dẫn các trường thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn và quy trình kiểm định của HCERES. Sau gần 10 tháng chuẩn bị, các trường đã hoàn thành và gửi bản báo cáo tự đánh giá theo đúng kế hoạch HCERES yêu cầu. Vì thế, HCERES đã thành lập 2 đoàn chuyên gia để đánh giá báo cáo của các trường.
Cả 4 trường trên đều là những đơn vị đã triển khai chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) do chính phủ Pháp tài trợ (đến nay đã có 18 khóa tuyển sinh, 13 khóa tốt nghiệp). Toàn bộ 16 chương trình đào tạo của PFIEV đã được đánh giá và kiểm định bởi Ủy ban Văn bằng kỹ sư của Pháp (CTI). CTI cũng đã công nhận bằng kỹ sư của chương trình PFIEV giai đoạn 2016 - 2022.

Quý Hiên

Bình luận