Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến vào Trường ĐH Hoa Sen năm 2016. /// Ảnh: Đăng Nguyên
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến vào Trường ĐH Hoa Sen năm 2016.Ảnh: Đăng Nguyên
Ngày 14.7, các trường ĐH Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương TP.HCM đã công bố điểm xét tuyển đợt 1.
Trường ĐH Văn Lang:
Các trường ĐH Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương TP.HCM công bố điểm xét tuyển - ảnh 1
Các trường ĐH Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương TP.HCM công bố điểm xét tuyển - ảnh 2
Trường ĐH Hoa Sen:
Các trường ĐH Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương TP.HCM công bố điểm xét tuyển - ảnh 3
Các trường ĐH Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương TP.HCM công bố điểm xét tuyển - ảnh 4
Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM:
Các trường ĐH Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương TP.HCM công bố điểm xét tuyển - ảnh 5

Đăng Nguyên

Bình luận