Dự thảo hướng dẫn chọn sách giáo khoa: Ít nhất 2/3 thành viên hội đồng là giáo viên

1 Thanh Niên
Tối qua (30.11), Bộ GD-ĐT công bố dự thảo thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa  trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Giáo viên sẽ có vai trò lớn trong việc chọn sách giáo khoa /// Ngọc Dương Giáo viên sẽ có vai trò lớn trong việc chọn sách giáo khoa - Ngọc Dương
Giáo viên sẽ có vai trò lớn trong việc chọn sách giáo khoa
Ngọc Dương
Theo đó, mỗi nhà trường sẽ lựa chọn 1 sách giáo khoa ( SGK ) cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp. Tiêu chí lựa chọn bao gồm các nội dung chủ yếu như: phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của địa phương, điều kiện tổ chức dạy và học. Giám đốc Sở GD-ĐT hướng dẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn phù hợp với địa phương.
Hội đồng lựa chọn SGK do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp tổ chức lựa chọn SGK. Mỗi trường thành lập 1 hội đồng. Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) có SGK lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các nhà xuất bản không được tham gia hội đồng”, dự thảo nêu rõ.
Hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn SGK trong danh mục đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt, đề xuất danh mục SGK lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu.
Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá, đề xuất danh mục lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn theo các nguyên tắc quy định tại thông tư này và tiêu chí lựa chọn SGK do Sở GD-ĐT địa phương quy định để bỏ phiếu lựa chọn sách bằng hình thức bỏ phiếu kín; SGK được lựa chọn phải được trên 50% số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn…

Bình luận

User
Gửi bình luận
Ng Thành

Ng Thành

Tấm hình chụp cô trò toàn đeo kính....

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm