Giảng viên Trường ĐH Quốc tế hướng dẫn sinh viên nghiên cứu /// Ảnh: Hà Ánh
Giảng viên Trường ĐH Quốc tế hướng dẫn sinh viên nghiên cứuẢnh: Hà Ánh
Theo Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2014 số lượng bài báo, tạp chí quốc tế đạt tỷ lệ 1,24 bài/tiến sĩ/ năm và tỷ lệ trung bình công bố khoa học của giảng viên đạt 1,73 bài/giảng viên/năm.
Trong đó, số lượng bài báo đăng trên tạp chí uy tín thuộc hệ thống ISI của trường đạt tỷ lệ 0,81 bài/ 1 tiến sĩ/năm.
Tính trong giai đoạn 2004-2015, số lượng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế của trường tăng mạnh, từ 18 bài/năm (2004) lên đến 110 bài/ năm (2014).
Theo quy định của trường này, nghiên cứu khoa học là một trong các nhiệm vụ chính của giảng viên. Riêng nhiệm vụ này, trường đặt ra quy định cụ thể như sau: giảng viên có trình độ giáo sư phải 2 bài báo quốc tế/năm; phó giáo sư 1,5 bài/năm; tiến sĩ 1 bài/năm và thạc sĩ 1 bài/2 năm. Nhà trường có chính sách thưởng bài báo cho các giảng viên có công bố khoa học nhiều hơn nhiệm vụ của mình. Cụ thể, giảng viên có bài báo khoa học vượt quy định này được thưởng 1.500 USD/ bài báo quốc tế ISI.
Tính đến tháng 7 năm nay, Trường ĐH Quốc tế đã có 356 cán bộ viên chức, trong đó có 163 giảng viên gồm: 4 giáo sư, 18 phó giáo sư, 74 tiến sĩ và 67 thạc sĩ đạt tỷ 100% giảng viên có trình độ sau ĐH, trong đó tỷ lệ có trình độ từ tiến sĩ trở lên là 59%.
Cũng theo thống kê của trường, giảng viên tốt nghiệp từ các nước châu Á chiếm 30,7%; châu Âu chiếm 26,4%; châu Mỹ 20,9% và châu Úc 21,5%.

Hà Ánh

Bình luận