Tuyển sinh đầu cấp tại Quận 5, TP.HCM như thế nào?

0 Thanh Niên Online
Ngày 16.6, Phòng GD-ĐT Quận 5 (TP.HCM) đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018.
Học sinh Trường mầm non Vàng Anh /// Ảnh: Bảo Châu Học sinh Trường mầm non Vàng Anh - Ảnh: Bảo Châu
Học sinh Trường mầm non Vàng Anh
Ảnh: Bảo Châu
MẦM NON
Chỉ tiêu tuyển sinh và quy định phân tuyến các trường mầm non

Tên phường

Tổng số trẻ trong phường

(5 tuổi)

Tên trường MG, MN

Tổng số phòng học

Nhóm trẻ

Mầm

Chồi

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi

Nhóm

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Trường Công lập

P. 1

205

MN 1

13

2

50

3

105

4

140

4

140

100%

P1 + P2

 

MN 2A

5

1

25

1

30

1

35

2

65

100%

P2

245

MN 2B

7

 

 

2

65

2

75

3

120

100%

P3

107

MN 3

9

3

75

2

60

2

60

2

75

100%

P2+5+6

 

MN Vàng Anh

12

3

105

3

105

3

126

3

187

T.tiến hội nhập

P3 + P4

 

MN Họa Mi 3

17

3

90

5

175

5

180

5

230

Chuẩn quốc gia

P4

154

MN 4

4

1

15

1

15

1

15

1

20

100%

P5+6+7

 

MN 5A

18

3

80

3

100

3

120

3

120

100%

P5

223

MN 5B

7

1

35

1

40

1

40

2

80

100%

P6

135

MN 6

7

2

35

1

35

2

60

2

70

100%

P7+8

227

MN Sơn Ca

11

2

55

3

110

3

115

3

120

Chuẩn quốc gia

P8

115

MN 8

7

1

35

2

80

2

80

2

100

Chuẩn quốc gia

P8 + P9

100

MN 9

14

4

100

4

140

3

135

3

150

100%

P10

102

MN 10

12

3

90

3

135

3

135

3

170

100%

P11

278

MN 11

10

1

35

3

105

3

120

3

130

100%

P12

94

MN 12

11

3

83

2

60

2

90

2

90

100%

P10+11+12

 

MN Họa Mi 2

24

1

40

8

322

7

345

8

449

Chuẩn quốc gia

P13

223

MN 13

9

2

50

3

105

2

90

2

100

100%

P14

144

MN 14A

7

1

25

2

60

2

55

2

65

100%

MN 14B

9

2

30

2

50

2

50

3

75

100%

P13+14+15

202

MN Họa Mi 1

23

3

120

6

240

7

260

7

290

Chuẩn quốc gia

Tổng

2.554

 

236

42

1173

60

2137

60

2326

65

2831

 

Chuyên biệt Tương Lai

13

 

 

 

 

 

 

1

15

 

Trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi:

Trường

Nhóm

Số trẻ

Ghi chú

Mầm non Họa Mi 1

1

6

Công lập

Mầm non 5A

1

5

Công lập

Mầm non 12

2

7

Công lập

Mầm non Hoa Mai

1

12

Dân lập

Nhóm trẻ An Bình

1

10

Nhóm trẻ

Nhóm trẻ Mặt Trời Đỏ

1

5

Nhóm trẻ

Nhóm trẻ Hạnh Phúc

1

6

Nhóm trẻ

Tổng

8

51

 

Từ nay đến ngày 30.6.2017: Các trường thông báo rộng rãi kế hoạch huy động trẻ của trường mình cho các bậc phụ huynh học sinh.
Từ ngày 3.7.2017 đến ngày 14.7.2017: Các trường nhận hồ sơ.
Từ ngày 17.7.2017 đến ngày 21.7.2017: Hội đồng tuyển sinh trường xét duyệt.
Từ ngày 24.7.2017 đến ngày 28.7.2017: Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và phê duyệt.
Ngày 31.7.2017: Các trường công bố danh sách.

LỚP 1
Chỉ tiêu cụ thể từng phường, trường tiểu học

Tên trường

Phường

Tổng số trẻ 6 tuổi

Số trẻ phải nhận vào lớp 1

Khả năng nhận

Chỉ tiêu nhận

Tỷ lệ huy động

Thường trú

KT3

Tổng số lớp

Số HS/ lớp

Số lớp

Tổng số hs

Học 1 buổi

Học 2 buổi

Tăng cường ngoại ngữ

Đề án TA Tích hợp

Bán trú

Hàm Tử

P1

182

 

182

5

35-40

 

5

 

 

5

200

100%

Trần Bình Trọng

P2

238

3

217

7

35-40

 

7

5

1

7

245

90%

Huỳnh Mẫn Đạt

24

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

Bàu Sen

P3

133

 

133

6

30-35

 

6

5

1

6

210

100%

Lê Văn Tám

P4

109

2

111

3

35-40

 

3

1

 

2

120

100%

Chương Dương

P5

129

33

138

4

35-40

 

4

1

 

3

140

85%

Huỳnh Mẫn Đạt

24

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

Huỳnh Kiến Hoa

P6

133

 

133

5

35-40

 

5

3

 

5

200

100%

Huỳnh Mẫn Đạt

P7

188

 

122

4

35-40

 

4

2

 

4

160

65%

Huỳnh Kiến Hoa

66

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

Trần Quốc Toản

P8

186

5

96

4

35-40

 

4

1

 

4

160

50%

Phạm Hồng Thái

95

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

Phạm Hồng Thái

P9

183

 

110

5

35-40

 

5

3

 

5

200

60%

Trần Quốc Toản

73

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

Lý Cảnh Hớn

P10

123

39

113

4

35-40

 

4

2

 

4

140

70%

Chính Nghĩa

49

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

Chính Nghĩa

P11

262

9

108

10

35-40

 

10

5

1

10

350

40%

Minh Đạo

108

10

35-40

 

10

4

2

10

350

40%

Nguyễn Viết Xuân

55

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

Nguyễn Viết Xuân

P12

110

 

66

6

35-40

 

6

3

 

6

210

60%

Minh Đạo

44

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

Lê Đình Chinh

P13

226

7

210

6

35-40

 

6

6

 

4

210

90%

Nguyễn Đức Cảnh

23

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

Nguyễn Đức Cảnh

P14

150

 

150

6

35-40

 

6

3

 

6

240

100%

Hùng Vương

P15

183

 

183

6

35-40

 

6

1

 

6

210

100%

Văn Lang (Dân lập)

 

 

 

 

4

30

 

4

 

 

4

120

 

Cộng

 

2.535

98

2.633

95

 

 

95

45

5

91

3.465

 

Từ ngày 1.6.2017 đến ngày 27.6.2017: Các trường thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh của trường cho các bậc phụ huynh học sinh biết.
Từ ngày 28.6.2017 đến ngày 5.7.2017: Các trường tiếp nhận hồ sơ.
Từ ngày 7.7.2017 đến ngày 12.7.2017: Hội đồng tuyển sinh trường xét duyệt.
Từ ngày 17.7.2017 đến ngày 21.7.2017: Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và phê duyệt.
Ngày 31.7.2017: Các trường công bố danh sách tuyển sinh.
Chương trình tăng cường Tiếng Trung: tại 4 trường tiểu học là Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Đức Cảnh và Hùng Vương. Trường tự tổ chức khảo sát, lấy học sinh trong số học sinh đã chính thức được duyệt vào trường (ưu tiên tuyển sinh con em người Hoa).
LỚP 6
Chỉ tiêu cụ thể từng phường, trường trung học cơ sở

Stt

Trường THCS

Số lớp

Tiếp nhận học sinh đã học Tiểu học tại Quận 5

Tăng cường

Lớp thường

Anh

Hoa

Pháp

Trường

HK, KT3 Q5

HK ngoài Q5

1

Ba Đình

 

 

10

Hàm Tử

160

3

 

Trần Bình Trọng

109

 

 

Trần Bình Trọng

115

 

 

Bàu Sen

50

 

 

Lê Văn Tám

64

 

 

Ưu tiên học sinh HK P2/Q5

(32)

 

 

Cộng

13

 

498

2

Kim Đồng

4

 

7

Bàu Sen

173

1 (Cambridge)

 

Bàu Sen

33

 

 

Huỳnh Mẫn Đạt

47

 

 

 

Huỳnh Kiến Hoa

117

 

 

 

Chương Dương

97

 

 

 

Ưu tiên học sinh HK P7/Q5

(70)

 

Cộng

12

 

467

3

Lý Phong

 

 

10

Trần Quốc Toản

157

 

 

Phạm Hồng Thái

174

 

 

Chương Dương

13

25

 

 

Huỳnh Kiến Hoa

4

35

 

 

Trần Quốc Toản

1

5

 

 

Lê Văn Tám

 

32

 

 

Ưu tiên học sinh HK P9/Q5

(36)

 

Cộng

10

 

446

4

Mạch Kiếm Hùng

 

2 (Hoa)

5

Nguyễn Viết Xuân

50

 

 

Nguyễn Viết Xuân

78

 

1 (Hoa)

Huỳnh Kiến Hoa

39

 

 

Lý Cảnh Hớn

 

77

 

 

Huỳnh Mẫn Đạt

16

39

 

 

Chính Nghĩa

 

53

3

 

Chính Nghĩa

 

120

 

 

Trần Quốc Toản

1

 

Cộng

11

 

473

5

Hồng Bàng

 

 

14

Nguyễn Viết Xuân

44

 

2

 

Chính Nghĩa

63

 

 

 

Chính Nghĩa

126

 

1 (Cambridge)

 

Minh Đạo

30

 

1(Pháp)

Minh Đạo

34

 

 

Minh Đạo

409

 

 

Lý Cảnh Hớn

47

 

 

 

Ưu tiên học sinh HK P12/Q5

(33)

 

Cộng

18

 

753

6

Trần Bội Cơ

 

1 (Hoa)

11

Nguyễn Đức Cảnh

38

 

 

Nguyễn Đức Cảnh

197

3

 

Lê Đình Chinh

151

 

 

Lê Đình Chinh

84

 

1 (Hoa)

Hùng Vương

18

 

 

Hùng Vương

94

 

 

Ưu tiên học sinh HK P14/Q5

(50)

 

Cộng

16

 

582

7

Văn Lang

 

 

3

 

10

72

TỔNG CỘNG

83 lớp

 

3.301

Thời gian tuyển sinh (trong tuyến và ngoài tuyến):
Từ ngày 4.6.2017 đến ngày 12.6.2017: Trường thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường cho các bậc phụ huynh học sinh.
Từ ngày 12.6.2017 đến ngày 20.6.2017: Các trường nhận hồ sơ của học sinh.
Từ ngày 26.6.2017 đến ngày 5.7.2017: Hội đồng tuyển sinh trường duyệt.
Từ ngày 7.7.2017 đến ngày 12.7.2017: Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo họp kiểm tra, phê duyệt.
Ngày 17.7.2017: Các trường công bố danh sách tuyển sinh.
Trường Trung học Thực Hành Sài Gòn: Nhận 50% chỉ tiêu được giao dành cho học sinh có hộ khẩu Quận 5.
Học sinh Trường Tiểu học Bàu Sen được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Kim Đồng và Trường Trung học cơ sở Ba Đình. Học sinh Trường Tiểu học Chính Nghĩa (lớp thường + lớp Tăng cường tiếng Anh) có hộ khẩu Quận 5 được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, số học sinh có hộ khẩu ngoài Quận được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng. Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân có hộ khẩu Quận 5 được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, số học sinh có hộ khẩu ngoài quận được phân bổ về Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng.
Học sinh trong diện phân tuyến có nguyện vọng xin chuyển sang trường khác phải được sự chấp thuận của hai Hiệu trưởng và sự đồng ý của Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 (Ưu tiên diện học sinh có hộ khẩu thường trú tại Quận 5).
Học sinh trong tuyến không nộp hồ sơ trong thời gian quy định (bất cứ lý do gì) sẽ được Hội đồng tuyển sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 phân bổ lại việc nhập học vào các trường còn chỗ.
Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Quận 5 nhưng học tại các trường ngoài Quận 5 và học sinh phổ cập giáo dục được xem xét thực hiện việc phân tuyến do Phòng Giáo Dục và Đào tạo quy định như sau:
- Trường Trung học cơ sở Ba Đình: Ưu tiên Phường 1, 2, 3, 4
- Trường Trung học cơ sở Kim Đồng: Ưu tiên Phường 5, 6, 7.
- Trường Trung học cơ sở Lý Phong: Ưu tiên Phường 8, 9.
- Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng: Ưu tiên Phường 10,11.
- Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng: Ưu tiên Phường 12.
- Trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ: Ưu tiên Phường 13, 14, 15.
Học sinh học chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Trường Tiểu học Minh Đạo được chuyển thẳng vào lớp sáu song ngữ tiếng Pháp Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng khi đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học lớp năm và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và văn bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên.
Những trường hợp không đạt yêu cầu trên hoặc phụ huynh có đơn xin cho học sinh không tiếp tục theo học chương trình tiếng Pháp vì lý do sức khỏe, Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng sẽ sắp xếp cho học sinh được học lớp thường tại Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng.
Tiếng Trung: Thực hiện tại 2 trường trung học cơ sở là Mạch Kiếm Hùng và Trần Bội Cơ.
Học sinh học chương trình tăng cường tiếng Trung tại các trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương và Nguyễn Đức Cảnh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình tăng cường tiếng Trung.
Những trường hợp không đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang học lớp thường tại các trường trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng và Trần Bội Cơ.
Chương trình Tiếng Anh tích hợp: Thực hiện tại 2 trường trung học cơ sở là Hồng Bàng và Kim Đồng. Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 35 học sinh/lớp.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH năm 2018	
 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch>

Tọa đàm về đổi mới tuyển sinh đại học

Đại diện Bộ GD-ĐT cùng lãnh đạo 21 trường ĐH, THPT sẽ cùng bàn bạc, đề xuất cách thức cải tiến tuyển sinh theo hướng tự chủ, có lợi cho người học trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo.