Vì sao ông Lê Vinh Danh bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng?

Vì sao ông Lê Vinh Danh bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng?

3 Thanh Niên Online
Ngày 18.9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM đã kỷ luật “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” đối với ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Ông Lê Vinh Danh bị cách chức tất cả các chực vụ trong Đảng. /// TDTU Ông Lê Vinh Danh bị cách chức tất cả các chực vụ trong Đảng. - TDTU
Ông Lê Vinh Danh bị cách chức tất cả các chực vụ trong Đảng.
TDTU
Việc kỷ luật bằng hình thức “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” đối với ông Lê Vinh Danh đã được Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM (UBKTTU) đưa ra bằng thông báo "Kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đảng viên liên quan" chiều ngày 18.9. 
Cụ thể, về nội dung vi phạm, UBKTTU TP.HCM cho biết Trường ĐH Tôn Đức Thắng là ĐH công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; về tổ chức đảng, Đảng bộ Trường ĐH Tôn Đức Thắng trực thuộc Đảng bộ Khối đại học, cao đẳng TP.HCM.

Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cho thấy Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có những khuyết điểm, vi phạm: không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22.3.2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện,…) và quy chế làm việc của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển, hoạt động của Trường và công tác cán bộ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Lãnh đạo Trường vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; để một số đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của Trường có những phát biểu không đúng, thiếu chuẩn mực, phản đối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; không thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh dẫn đến các khuyết điểm, vi phạm kéo dài.

Đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên của Đảng ủy Trường, UBKTTU cho rằng ông Lê Vinh Danh với vai trò là Bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác tổ chức cán bộ là người chịu trách nhiệm cao nhất và trực tiếp. Ngoài ra, với vai trò Hiệu trưởng Trường, ông Lê Vinh Danh có những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm như: việc chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc và các quy chế, quy định của Trường có nội dung không đầy đủ, không bám sát quy định của Đảng và quy định pháp luật; trong công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện chưa đúng quy định của Đảng, quy định pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Vì sao ông Lê Vinh Danh bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng? - ảnh 1

Ông Lê Vinh Danh bị chỉ ra hàng loạt vi phạm.

TDTU

Ông Lê Vinh Danh cũng vi phạm khi trực tiếp ký các văn bản thể hiện việc không chấp hành các chỉ đạo của Đảng Đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (cơ quan chủ quản của Trường ĐH Tôn Đức Thắng) liên quan đến thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của Trường; trực tiếp biên tập nội dung biên bản cuộc họp phản ánh không đúng ý kiến của các đồng chí trong cuộc họp, nội dung chỉnh sửa theo hướng thêm những phát biểu phản đối nhằm làm giảm sút nghiêm trọng uy tín của Tổng Liên đoàn, chỉ đạo ban hành văn bản khẳng định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vi phạm chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Chi nhiều khoản tiền lớn không đúng quy định

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản, ông Lê Vinh Danh cũng duyệt chi nhiều khoản tiền lớn để thực hiện công tác đối ngoại của Trường không đúng quy định; việc chi trả lương, thu nhập cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường chưa đảm bảo sự công khai, minh bạch theo quy định, có sự chênh lệch lớn trong việc phân phối thu nhập giữa một số ít cán bộ lãnh đạo với giảng viên, nhân viên; thực hiện mua sắm, quản lý tài sản của Trường có một số nội dung chưa đúng quy định về quản lý tài sản công …; ban hành hướng dẫn, thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, đấu thầu, chỉ định thầu, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không đảm bảo theo quy định pháp luật, trong đó có một số vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, UBKTTU kết luận ông Lê Vinh Danh cũng không khắc phục đầy đủ các khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bản thân ông Lê Vinh Danh có những phát biểu thể hiện nhận thức chưa đúng, không đảm bảo quan điểm lịch sử, toàn diện với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh cho Trường; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; trong sử dụng chức danh giáo sư không tuân thủ theo quy định pháp luật hiện nay.

Ngoài ra, ông Lê Vinh Danh có khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận số 614/KL-TLĐ, ngày 23.6.2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết luận giải quyết tố cáo; theo đó, việc ông ký ban hành Nghị quyết kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng trường và các Phó Hiệu trưởng, tự gia hạn nhiệm kỳ cho Hiệu trưởng là trái quy định cả về nội dung, trình tự, thẩm quyền.

Cảnh cáo Đảng uỷ Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Theo UBKTTU, những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Lê Vinh Danh đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, làm giảm sút sức chiến đấu của cấp ủy. Những khuyết điểm, vi phạm kéo dài đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gây bất bình, bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và đoàn viên.

Vì sao ông Lê Vinh Danh bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng? - ảnh 2

Cảnh cáo đối với tập thể Đảng uỷ Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đăng Nguyên

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, thái độ kiểm điểm, tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy và các đảng viên theo thẩm quyền quản lý.

Kết quả cụ thể là thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với tập thể Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảngđối với đồng chí Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ngoài ra, kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với đồng chí Võ Hoàng Duy - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Đảng ủy viên (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Trường giai đoạn 2015-2018); đồng chí Nguyễn Minh Quang - Đảng ủy viên.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng thành phố phê bình nghiêm khắc, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với các đồng chí Đảng ủy viên còn lại của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Truyền

Truyền

Ko biết vi phạm cái gì, nhưng nhìn những gì ông ấy làm để nổ lực nâng cấp chất lượng trường và chất lượng đào tạo thì có vẻ như những sai phạm trong báo nêu có gì kỳ kỳ. H làm tốt khác làm đúng, chợt nghĩ về cái viễn cảnh một nền giáo dục có các trường ĐH có tầm và Hiệu trưởng (CEO) có tâm và tầm chỉ là viễn vông. Tiết cho ông Lê Vinh Danh.
Anh Thuy Bui

Anh Thuy Bui

Thật đáng tiếc cho ông Danh khi có kết cục ngày hôm nay. Kết cục đó, nhiều người, trong đó có tôi, đã nhìn thấy từ rất sớm, nhưng ông ấy đã không thấy. Ông Danh đã hiểu sai về tự chủ đại học. Và ông cũng tự đánh giá quá cao về mình trong Trường ĐH T.Đ.T.
nhat trang

nhat trang

Tôi thấy ông này tốt

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

/form>