Giao rừng

Giữ rừng, đừng nặng tính hình thức

Giữ rừng, đừng nặng tính hình thức

Tháng 7.2016, trong một cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thời điểm ấy đã hỏi lãnh đạo các tỉnh Tây nguyên: “Các đồng chí có kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên không?”.

Top