Nhân rộng các điển hình tiên tiến

0
Mỗi lần kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, ôn lại những trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúng ta vô cùng tự hào vì Đoàn luôn là đội quân xung kích cách mạng, tiên phong vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cùng toàn dân và toàn quân ta làm nên những thành công, thắng lợi mang tầm vóc lịch sử…

(Trích diễn văn kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của anh Nguyễn Đắc Vinh (ảnh), Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn)

Mỗi lần kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, ôn lại những trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúng ta vô cùng tự hào vì Đoàn luôn là đội quân xung kích cách mạng, tiên phong vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cùng toàn dân và toàn quân ta làm nên những thành công, thắng lợi mang tầm vóc lịch sử…

Với những thành tựu của Năm thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam tự tin, vững bước vào năm 2012 với những nét khởi sắc mới. Thực hiện chủ đề Năm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, trọng tâm là xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh việc thực hiện và tiến hành tổng kết, đánh giá các phong trào của tuổi trẻ trong nhiệm kỳ; chuẩn bị mọi mặt để tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tập trung một số trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, đạo đức và lối sống bằng những phương thức phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, từng lứa tuổi thanh thiếu nhi. Tiếp tục thực hiện thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là xây dựng và tổ chức thực hiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức trong từng đối tượng thanh thiếu nhi. Tổ chức rộng rãi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chương trình “Khi tôi 18”. Chú trọng giáo dục truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia… Kiên trì giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật và ý thức công dân cho thanh thiếu nhi. Quan tâm hướng dẫn cho thanh niên tự nghiên cứu, tự học tập để có năng lực nhận biết và chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân thanh niên tiên tiến, làm nảy nở nhiều hơn nữa những bông hoa người tốt, việc tốt trong xã hội.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Tiếp tục thực hiện phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” trong tuổi trẻ cả nước và thực hiện “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với những nội dung ngày càng cụ thể, thiết thực, được cụ thể hóa phù hợp trong từng đối tượng thanh niên và từng cấp bộ Đoàn. Thanh niên trường học thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, học sinh “3 rèn luyện”; thanh niên công nhân viên chức triển khai có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm”; thanh niên nông thôn xung kích thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; thanh niên đô thị thực hiện cuộc vận động xây dựng văn minh đô thị, “Thanh niên với văn hóa giao thông”...

Ba là, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, làm hạt nhân, nòng cốt chính trị trong các tổ chức thanh niên và phong trào thanh niên, làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, để Đoàn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đặc biệt coi trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở của Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn; đầu tư củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh; giới thiệu đoàn viên ưu tú để bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cao cho Đảng, tạo môi trường rèn luyện đảng viên trẻ, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm