giun sán

Xuất huyêt tiêu hóa do giun, bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm
Bạn đọc

Xuất huyêt tiêu hóa do giun, bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm

Bệnh nhân nam, 36 tuổi đã được phát hiện ‘ổ’ giun mỏ trong ruột non, khi các bác sĩ tại Bệnh viện E nội soi chẩn đoán.

Top