give away

Tái sử dụng quần áo cũ cùng Give Away

Tái sử dụng quần áo cũ cùng Give Away

Từ ý tưởng ban đầu là một buổi “re-sell” nho nhỏ, nơi bạn bè tự trao đổi quần áo cho nhau vào năm 2014 của Lê Diệp Hồng Loan (Bella), đến nay Give Away đã trở thành cộng đồng tái sử dụng quần áo cũ với gần 1 triệu người dùng.

Top