Dran đẹp như từng thước phim, cách Đà Lạt 35 km

Dran đẹp như từng thước phim, cách Đà Lạt 35 km

11:42 08/10/2021 2

Những rừng thông xanh rì, ngôi nhà gỗ trong sương, những vườn hồng chín vàng rực, vườn quýt trĩu cành, mùa hoa dã quỳ thì cả thị trấn vàng rực mê mẩn … Đó là Dran, nơi đẹp như từng thước phim chỉ cách Đà Lạt 35 km.