Một thương binh ‘tố’ xã thất hứa cấp đổi đất

Một thương binh ‘tố’ xã thất hứa cấp đổi đất

16:46 28/10/2021 0

Sau khi nhường một phần đất vườn cho xã để làm đường, gia đình một thương binh ở Hà Tĩnh được chính quyền hứa sẽ cấp cho mảnh đất ao cá liền kề. Thế nhưng suốt 10 năm qua, gia đình vẫn chưa nhận được đất.