Hà Nam (Trung Quốc)

Giá heo hơi hôm nay 30.9.2022: Đà giảm chậm lại

Giá heo hơi hôm nay 30.9.2022: Đà giảm chậm lại

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương, trong đó, mức giảm sâu nhất 3.000 đồng được ghi nhận tại khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Top