hạ tầng kinh tế xã hội

Đồng thuận với dân khi thu hồi đất

Đồng thuận với dân khi thu hồi đất

Khi thu hồi đất, nhà nước không chỉ dựa vào mục đích sử dụng, giá thị trường để đền bù mà phải căn cứ vào thu nhập của người dân, điều kiện hạ tầng kinh tế xã hội... làm sao để người dân có thể sinh sống ổn định, lâu dài.

Top