han han gia lai

Mía “khát” và nỗi lo lắng của dân Gia Lai trước mùa hạn khốc liệt

Mía “khát” và nỗi lo lắng của dân Gia Lai trước mùa hạn khốc liệt

0
Liên tục những tháng gần đây vùng phía đông Gia Lai không có mưa hoặc mưa rất nhỏ, dẫn đến tình trạng khô hạn, thuỷ điện thiếu nước nghiêm trọng. Thực tế này dẫn đến thiệt hại lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dù đây mới là đầu mùa khô ở Tây Nguyên.