hang bay doi boeing boi thuong

A-12 Avenger II & cuộc chiến pháp lý

A-12 Avenger II & cuộc chiến pháp lý

0
(TNTS) Ngày 23.5.2011, Tòa án tối cao Mỹ bất ngờ đưa ra quyết định khi không công nhận phán quyết của tòa án các cấp dưới liên quan đến vụ việc ngừng dự án thiết kế máy bay tiêm kích A-12 Avenger II. Cần nhắc lại rằng, chính vì việc này mà hãng Boeing, tập đoàn General Dynamics và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tranh cãi tại tòa án, đòi bồi thường hàng tỉ USD suốt 20 năm nay.
A-12 Avenger II & cuộc chiến pháp lý

A-12 Avenger II & cuộc chiến pháp lý

0
(TNTS) Ngày 23.5.2011, Tòa án tối cao Mỹ bất ngờ đưa ra quyết định khi không công nhận phán quyết của tòa án các cấp dưới liên quan đến vụ việc ngừng dự án thiết kế máy bay tiêm kích A-12 Avenger II. Cần nhắc lại rằng, chính vì việc này mà hãng Boeing, tập đoàn General Dynamics và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tranh cãi tại tòa án, đòi bồi thường hàng tỉ USD suốt 20 năm nay.