Việt Nam cần phát triển 'hàng không chung'

Việt Nam cần phát triển 'hàng không chung'

0
(TNO) 'Hàng không chung' là khái niệm dùng chỉ tất cả các hoạt động sử dụng phương tiện bay mà không phải là vận tải hàng không công cộng hoặc không quân.