hấp dầu

Uốn tóc, hấp dầu, phỏng cả da đầu

Uốn tóc, hấp dầu, phỏng cả da đầu

Đi làm đẹp chuẩn bị vui xuân đón tết, ai ngờ thành ra… làm xấu. Bệnh nhân phải nhập viện ghép da đầu, bị cắt bỏ vành tai vì phỏng hoại tử.

Top