Haswell

Intel ra mắt mẫu máy tính siêu tiết kiệm giá từ 3 triệu

Intel ra mắt mẫu máy tính siêu tiết kiệm giá từ 3 triệu

Theo đại diện của Intel tại Việt Nam, xu hướng thu nhỏ kích thước PC dựa trên nền tảng SOC sẽ xu hướng chủ đạo của Intel trong các năm tiếp theo.

Top