Henry Le

Chuyện chưa kể từ những chiếc bàn làm bằng bút chì tuyệt đẹp của ông 'bầu tranh'

Chuyện chưa kể từ những chiếc bàn làm bằng bút chì tuyệt đẹp của ông 'bầu tranh'

Chiếc bàn đầu tiên hiện đang ngự ở Sydney, Australia, thoạt đầu được Henry Le (là tên tiếng Anh, và được đặt thành thương hiệu Design của nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng) tạo ra như một sản phẩm nghệ thuật, để trưng bày trong Nguyen Art Gallery tại Văn Miếu.

Top