hình thức đối tác công - tư

Hàng loạt dự án văn hóa - thể thao ở TP.HCM 'đói' vốn

Hàng loạt dự án văn hóa - thể thao ở TP.HCM 'đói' vốn

Ngân sách dành cho lĩnh vực văn hóa, thể thao đã thấp nhưng quy định lại không cho phép đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, khiến nhiều dự án phải “đứng hình”.

Top