Hộ mới thoát nghèo được hưởng những chính sách vay vốn gì?

0

Ngày 21.7.2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Quyết định này quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Hộ mới thoát nghèo theo quy định tại Quyết định này là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm. Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 28/2015/QĐ-TTg thì nội dung này được quy định như sau: Mức cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. Theo đó lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Đây là chính sách giúp các hộ mới thoát nghèo thêm nguồn vốn kinh doanh tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Ngân hàng Chính sách xã hội

169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 84-4-36417182

Fax: 84-4-36417194

Website: vbsp.org.vn

Email: icd@vbsp.vn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm