Hòa nhạc Haydn và Brahms

Hòa nhạc Haydn và Brahms

Hòa nhạc Haydn và Brahms

Chương trình hòa nhạc đặc biệt “Haydn và Brahms” của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. HCM được tổ chức tại Nhà hát Thành phố ngày 19/6/2016 với sự phối hợp của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO).

Top