Hòa thượng Thích Quảng Đức

Kỳ bí xá lợi trái tim hòa thượng Thích Quảng Đức

Kỳ bí xá lợi trái tim hòa thượng Thích Quảng Đức

Cách đây 55 năm, hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu trên đường phố Sài Gòn để phản đối làn sóng đàn áp Phật giáo của chính quyền đương thời. Sau đó lưu truyền một câu chuyện kỳ bí về 'trái tim bất diệt', lửa nung không cháy của ông.

Top