Hoãn khám nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng lý giải vì sao không hoãn khám nghĩa vụ sinh viên trung cấp

Bộ Quốc phòng lý giải vì sao không hoãn khám nghĩa vụ sinh viên trung cấp

Bộ Quốc phòng cho rằng việc hoãn khám nghĩa vụ quân sự với công dân học trung cấp, đào tạo nghề chưa phù hợp với tình hình hiện nay.

Top