hoạt động kinh doanh xăng dầu

Lãi to

Lãi to

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi đọc thông tin Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lãi lớn, gần 900 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Đặc biệt, phần lớn lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Top