Về Lăng Bà - Chợ Được xem rước cộ!

Về Lăng Bà - Chợ Được xem rước cộ!

0
(TNO) Hằng năm, cứ vào tối ngày 11 tháng giêng âm lịch, lễ rước cộ lăng Bà - Chợ Được (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) lại được tổ chức cùng với nhiều hoạt động văn hóa thể thao quy tụ hàng ngàn cư dân địa phương và nhiều người dân ở các tỉnh miền Trung về tham dự…
Ai được lợi từ hội sách?

Ai được lợi từ hội sách?

0
Hội sách TP.HCM, với định kỳ hai năm một lần, đã diễn ra đến lần thứ 7 kể từ năm 1998, được xem là một hoạt động văn hóa tạo dấu ấn tốt đẹp của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.
/form>