Hình ảnh học sinh Trường THPT Marie Curie /// Trên website của trường

Học sinh hẹn đánh nhau ngoài đường phố

4
Sáng 30.10, ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, quận 3, TP.HCM xác nhận thông tin về việc một số học sinh của trường này hẹn đánh nhau ngoài đường phố.