Học viện MAAC

Học viện Kỹ xảo điện ảnh và Hoạt hình MAAC tuyển sinh 2023

Học viện Kỹ xảo điện ảnh và Hoạt hình MAAC tuyển sinh 2023

Năm 2023, Học viện MAAC tuyển sinh 100 học viên tham gia các khóa đào tạo Kỹ xảo điện ảnh (Visual Effects), Hoạt hình 3D (3D Animation) và Thiết kế Game (Game Art & Design) lộ trình dài hạn 24 tháng.

Top