Hội Nam y Việt Nam

Nhà thuốc Đỗ Minh Đường kỷ niệm 153 năm thành lập - Tiên phong đổi mới

Nhà thuốc Đỗ Minh Đường kỷ niệm 153 năm thành lập - Tiên phong đổi mới

Trải qua 153 năm hình thành và phát triển, từ ngày 20.10.1869 đến nay nhà thuốc nam gia truyền Đỗ Minh Đường ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành một trong những đơn vị khám chữa bệnh y học cổ truyền có nhiều đổi mới hàng đầu.

Top