Nhiếp ảnh Việt Nam - nhiều câu hỏi chưa được giải đáp

Nhiếp ảnh Việt Nam - nhiều câu hỏi chưa được giải đáp

03:00 27/09/2013 0

Nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp là tên một tham luận tại hội thảo Lý luận - phê bình nhiếp ảnh đương đại do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức hôm qua 26.9, cũng là câu hỏi của nhiều người đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam đương đại.