Hội nghị bộ trưởng

Châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ cam kết xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn

Châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ cam kết xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn

Trong cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên của sáng kiến kinh tế do Mỹ dẫn đầu, các bộ trưởng đến từ 14 quốc gia, bao gồm Việt Nam, cam kết xây dựng những chuỗi cung ứng bền vững, mạnh mẽ và phối hợp tốt hơn.

Top