Hồn xưa dấu phố

Hồn xưa dấu phố - Kỳ 3: Sân vận động Septo

Hồn xưa dấu phố - Kỳ 3: Sân vận động Septo

Sân vận động Hàng Đẫy ở thế kỷ trước thường được người Hà Nội gọi bằng cái tên Sân vận động Septo, bởi trước kia ở đây là có bãi bóng của Hội Thể dục Bắc Kỳ (Société d’éducation physique du Tonkin), viết tắt là Septo.

Top