hủ khoa đầu ra được hoa hậu chúc mừng

Từ mất phương hướng trong ngành học đến thủ khoa đầu ra được hoa hậu chúc mừng

Từ mất phương hướng trong ngành học đến thủ khoa đầu ra được hoa hậu chúc mừng

Không đặt nặng thành tích để thoải mái trong việc học, lập kế hoạch và tự cân bằng lịch trình của 4 năm đại học là cách mà chàng trai 9X chinh phục vị trí thủ khoa.

Top