huy giay phep

Thu hồi giấy phép bay của hãng Air Mekong

Thu hồi giấy phép bay của hãng Air Mekong

0

(TNO) Bộ Giao thông - Vận tải vừa chính thức thu hồi giấy phép bay của hãng hàng không tư nhân Air Mekong do hãng này không đủ điều kiện hoạt động.