Anh Huỳnh Văn Thiện chăm sóc lan mokara tại trang trại của mình /// Mạnh Cường

Biến đam mê thành cơ hội khởi nghiệp

5
Từ đam mê sắc màu hoa lan, chàng trai trẻ ở Quảng Nam quyết tâm dành toàn bộ công sức, vốn liếng đầu tư trại khởi nghiệp với loại hoa lan công nghiệp mokara trên đất cát.