J.Crew

Sự đổi mới của dàn người mẫu tại NYFW Thu Đông 2017

Sự đổi mới của dàn người mẫu tại NYFW Thu Đông 2017

Tại Tuần lễ thời trang New York Thu Đông 2017, nhiều nhà thiết kế đã sử dụng chính sàn diễn của mình làm nơi nói lên những quan điểm xã hội.

Top