Jenny McCarthy

Mariah Carey kiện công ty tổ chức vì chậm thanh toán cát sê

Mariah Carey kiện công ty tổ chức vì chậm thanh toán cát sê

Ngôi sao We belong together đã hoàn tất thủ tục kiện Công ty FEG Entretenimientos S.A vì vi phạm hợp đồng khi chậm trễ trong việc thanh toán cát sê.

Top